ُ

 

   

روز 28 فروردین امتحان درس انقلاب برگزار می شود سئوالات و پاور پوینت را از بالا دانلود کنید. رمز فایل را با پیام کوتاه درخواست کنید.!!!

   
   
   

 

برای دانلود کردم فرم ایین نامه مربوط به درس نهادهای گردشگری روی تصویر زیر کلیک کنید


دانلود فابل های  مربوط به درس دکتر عالم تبریز دانلود کنید
کتاب معرفی شده از سوی دکتر عالم تبریز برای درس نهادها
دانلود کنید

اینجـــــــــــــــــــــا کلــــــــــــــــــیک کنــــــیـــــد
دانلود درس انقلاب تا تاریخ 15 اسفند
کلیک کنید
درس مربوط به آقای دکتر کرد رستمی هر 3 هفته یکبار تشکیل می گردد . جلسه ی بعدی  دوشنبه 25 فروردین ساعت آخر بعد از درس دکتر علوی تبار می باشد . در ضمن ایمیلی تحت عنوان درخواست عنوان تحقیق به ایمیل استاد کرد رستمی ارسال کنید. نام و نام خانوادگی و دانشگاه محل تحصیل و رشته را نیز در ایمیل خود بنویسیدkordrostami@yahoo.com
 
 
Copyright 2013 © TMUI.IR. All rights reserved. SAMIR FATEMI